almanca seslendirme

turkish voiceover

seslendirme ajansı

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Δρ. Κώστας Χριστοδουλάκης, MD

Πρώτος Πρόεδρος Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου

Η Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου ιδρύθηκε και ενεγράφη τον Οκτώβριο του 1977, αφού ανεγνωρίσθη ως ο μόνος επιστημονικός οργανισμός κατάλληλος για τα αθλητιατρικά θέματα της Κύπρου.

Ανεγνωρίσθηκε ως ο επίσημος εθνικός φορέας από τον ΚΟΑ, ΚΟΕ, ΠΙΣ, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εξωτερικών.

Διεθνώς ανεγνωρίσθηκε και έγινε μέλος της (FIMS) Διεθνούς Αθλητιατρικής Ομοσπονδίας, 3 χρόνια αργότερα (1980).

Σήμερα έχει 80 τακτικά μέλη (γιατροί ή άτομα με ανάλογα προσόντα) και 40 εταιρικά μέλη (χημικοί, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, διαιτολόγους).

Σκοπός της ιδρύσεώς της ήταν η προστασία της υγείας των αθλητών και η με επιστημονικά μέσα βοήθεια για καλύτερα αποτελέσματα. Τα ανωτέρω επιδίωξε να επιτύχει με την καθιέρωση του θεσμού του δελτίου υγείας, της ιατρικής κάλυψης και ασφάλισης των αθλητών, της συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης των αθλητικών εκδηλώσεων, το Αντι-ντόπιγκ, τη δημιουργία Αθλητιατρικού Κέντρου, τη συνεχή επιστημονική επιμόρφωση των μελών της, των αθλητών και όλων όσων ασχολούνται με τον αθλητή.

Ιατρική κάλυψη και ασφάλιση των αθλητών

Το 1979 η Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου, δημιούργησε ιατρικό ασφαλιστικό σχέδιο που εκάλυπτε όλους τους τραυματισμούς όλων των αθλητών. Οι αθλητές με την ασφάλιση αυτή, ήταν ήσυχοι ότι μπορούσαν να έχουν τη καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, για να αποκατασταθεί η υγεία τους, το ταχύτερο δυνατό, υπό τις καλύτερες υπάρχουσες συνθήκες.

Από τότε ο θεσμός αναπτύχθη και ενισχύθηκε, η Αθλητιατρική Εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί το πρόγραμμα ιατρικής ασφάλισης των αθλητών, όλων των αθλημάτων, ανεξάρτητα από την ασφάλιση του ΚΟΑ, η οποία καλύπτει μόνο τους καλύτερους αθλητές, κάθε Ομοσπονδίας.

Δελτίο Υγείας:

Το 1983 η ΑΕΚ, είχε ήδη εκπονίσει τα απαραίτητα για την έκδοση ενός σωστού δελτίου υγείας και άρχισε εξετάσεις αθλητών που οικειοθελώς, προσήρχοντο για τις κατάλληλες εξετάσεις.

Η ΑΕΚ τη περίοδο αυτή, διέθετε δικό της καρδιογράφο για να κάνει δωρεάν καρδιογραφήματα στους αθλητές, που επιθυμούσαν να έχουν το σωστό δελτίο υγείας.

΄Εγιναν δημοσιογραφικές διασκέψεις τον ίδιο χρόνο και τον επόμενο για να τονίσουμε τη σημασία της υπάρξεως του σωστού δελτίου υγείας.

Παρόλες τις προσπάθειές μας, η ανταπόκριση ήταν περιορισμένη, μέχρι το 1987, ότε ο θεσμός του δελτίου υγείας αγκαλιάστηκε από τον ΚΟΑ, μέσω του ΑΣΥΑ και επεβλήθη σαν υποχρεωτική προϋπόθεση για συμμετοχή σε αθλητικές συναντήσεις.

Το αρχικό δελτίο της ΑΕΚ, μετετράπη σε δελτίο υγείας του ΑΣΥΑ-ΑΕΚ, με κανονισμούς που προέβλεπαν τη συνεχή επιτήρηση της διαδικασίας της εκδόσεως του δελτίου υγείας από την ΑΕΚ και με επιστέγασμα την απαραίτητη υπογραφή του δελτίου υγείας, από τον εκάστοτε Πρόεδρο της ΑΕΚ.

Ιατρική παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων:

Η ΑΕΚ τόνισε από τη στιγμή της ιδρύσεώς της και επιμένει ότι όλες οι αθλητικές συναντήσεις πρέπει να προνοούν τη παρουσία γιατρού, κατά τη διάρκειά τους.  Τούτο έχει γίνει αποδεκτό και είναι θεσμός που εφαρμόζεται.

Η ΑΕΚ, είναι πάντοτε στη διάθεση οποιασδήποτε Ομοσπονδίας, ή Συλλόγου για να βοηθήσει στην εξεύρεση καταλλήλων ιατρών, για να καλύψουν την ανωτέρω ανάγκη.

Αντι-ντόπιγκ:

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τον θεσμό του Αντι-ντόπιγκ ελέγχου με τα Μακάρεια το 1985. Εδημιούργησε τα κατάλληλα έντυπα και συνθήκες για την άψογη διεξαγωγή του ελέγχου.

Από τότε η μεθοδολογία και οι γνώσεις πάνω στο θέμα αυτό, αναπτύχθηκαν και με την υπογραφή από τη Κύπρο, της Συμβάσεως Αντι-ντόπιγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 1993 και προώθησή του από τον ΚΟΑ, με την ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής Αντι-ντόπιγκ, ο θεσμός καθιερώθηκε.

Η ΑΕΚ εξακολούθησε να είναι βασικό εκτελεστικό και επιστημονικό κομμάτι του συστήματος του Αντι-ντόπιγκ στη Κύπρο, γιατί ήτο υπεύθυνη, τόσο για την άψογη διαδικασία διεξαγωγής της δειγματοληψίας, όσο και για την επιστημονική παρακολούθηση και επιμόρφωση, πάνω σε θέματα Αντι-ντόπιγκ.

Εδώ και ένα χρόνο, η όλη διαδικασία εκτελείται από την Εθνική Επιτροπή Αντι-ντόπιγκ.

Η ΑΕΚ παρακολουθεί άγρυπνα τον θεσμό και συνεργάζεται στενά με την WADA.

Αθλητιατρικό Κέντρο (ΚΑΕΚ):

Για τους αθλητές κορυφής, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται πολύ περισσότερα, που τονίσαμε ότι μόνο με τη δημιουργία του Αθλητιατρικού Κέντρο, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε.

Είμαστε ευτυχείς που μπόρεσε ο ΚΟΑ να ξεκινήσει το Αθλητιατρικό μας Κέντρο, εδώ και 10 χρόνια.  Στο Κέντρο, επιδίωξη είναι η συνεχης τακτική παρακολούθηση και εκτίμησης των αθλητών κορυφής, καθώς και των νέων ταλέντων.

Μ΄ αυτό τον τρόπο, είμαστε ικανοί, να εκτιμήσουμε το επίπεδο των ικανοτήτων των αθλητών μας, να εντοπίσουμε τις φυσικές τους αδυναμίες ή δυνατότητες, καθώς και την ορθότητα της προπονήσεώς τους, για να μπορούμε να τους δώσουμε ανάλογες συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν αδυναμίες και να αποδώσουν καλύτερα στο άθλημά τους.

Η έρευνα, είναι η επομενη επιδίωξη του Κέντρου που γίνεται αυτή τη στιγμή περιορισμένα, λόγω πολλών αδυναμιών, κυρίως λειτουργικών. ΄Ελλειψη μηχανογράφησης και μη κατανόησης της αναγκαιότητα της.

΄Ολη η ερευνητική εργασία του Κέντρου, διεξάγεται με βραδύτητα, με δυσκολίες και με μεγάλη προσπάθεια από τους επιστήμονες και συνεργάτες του Κέντρου.

Συνεχής επιστημονική επιμόρφωση:

Μέχρι σήμερα η ΑΕΚ, το επετύχανε με τοπικά σεμινάρια και συνέδρια, καθώς και με αποστολές μελών της σε συνέδρια στο εξωτερικό.

Τώρα ξεκίνησε τη συνεργασία της και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με σύστημα Τηλεκπαίδευσης, μέσω της Ακαδημίας της ΑΕΚ, που ιδρύθηκε εδώ και 2 χρόνια και που ανέπτυξε έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Ενημερωτικό Δελτίο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου

Από το 1993, η Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου, εκδίδει το Ενημερωτικό της Δελτίο, κάθε 6μηνο.

Με το περιοδικό αυτό, κατατοπίζει τα μέλη της, τόσο για τις δραστηριότητές της, όσο και για νέες εξελίξεις στην αθλητιατρική διεθνώς.

Κατατοπίζει επίσης, για συνέδρια του εξωτερικού.

Ιστοσελίδα της ΑΕΚ:

Από τον Αύγουστο του 2006, λειτουργεί η ιστοσελίδα της ΑΕΚ, που δίδει όλες τις πληροφορίες, σχετικά με τις δραστηριότητές της. Η ιστοσελίδα είναι:

www.cysportsmedicine.com

Δραστηριότητες της ΑΕΚ:

Όπως προαναφέρθη η Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου, έγινε μέλος της Διεθνούς Αθλητιατρικής Ομοσπονδίας (FIMS), το 1980 και έκτοτε ανέπτυξε διεθνή δραστηριότητα με τη συνεχή συμμετοχή των μελών της, στα διεθνή συνέδρια.

΄Εγινε μέλος της Βαλκανικής Αθλητιατρικής Εταιρείας,

Μέλος της Αθλητιατρικής ΄Ενωσης των Λατινικών χωρών και των χωρών της Μεσογείου. Ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Αθλητιατρικής Ομοσπονδίας.

Το 1978 οργανώθηκε το 1ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο, για να πανηγυρίσουμε την ίδρυση της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου.

Οργάνωσε 7ημερο Διεθνές Αθλητιατρικό Σεμινάριο της FIMS (Παγκόσμιας Αθλητιατρικής), το 1982.

Οργάνωσε το 8ον Βαλκανικό Αθλητιατρικό Συνέδριο, το 1989.

Το 1993 οργάνωσε το 7ον Ευρωπαϊκό Αθλητιατρικό Συνέδριο της FIMS.

Οργάνωσε το 1ον Ευρω-Ασιατικό Αθλητιατρικό Συνέδριο, το 1998.

Της, το 1998 οργάνωσε το Β’ Εθνικό Αθλητιατρικό Συνέδριο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Το 2000 οργάνωσε το 2ον Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο.

Το 2001 διοργανώθηκε από την ΑΕΚ, Ημερίδα Αθλητιατρικής – Σεμινάριο Α’ Βοηθειών.

Η ΑΕΚ, έλαβε μέρος στο 2ον Ευρωπαϊκό Αθλητιατρικό Συνέδριο που διεξήχθηκε στο Οβιέδο της Ισπανίας, στις 14-17/11/2001.

Στις 5-9/6/2002, διεξήχθηκε το 27ον Παγκόσμιο Αθλητιατρικό Συνέδριο, που έγινε στη Βουδαπέστη, όπου και εδώ η Κύπρος είχε λάβει μέρος, με αρκετά μέλη της.

Μεταξύ 29/4-25/5/04 διεξήχθηκε στη Δράμα το 13ον Βαλκανικό Αθλητιατρικό Συνέδριο και το 4ον Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο, τo οποίo είχε μεγάλη επιτυχία.

Στις 6/11/04, η ΑΕΚ, διοργανώνει το Β’ Διακρατικό Αθλητιατρικό Συνέδριο της Ακαδημίας της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στις 13-15/10/05, η ΑΕΚ διοργανώνει το 4ον Πανευρωπαϊκό Αθλητιατρικό Συνέδριο στη Λεμεσό. Την εναρκτήρια τελετή κήρυξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Τάσσος Παπαδόπουλος.

Τέλος, η Κύπρος συμμετέχει στο Βαλκανικό Αθλητιατρικό Συνέδριο, το οποίο διεξήχθηκε στη Βουλγαρία, μεταξύ 21-24/09/06.

Επίσης, φιλοξένησε το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Διεθνούς Αθλητιατρικής Ομοσπονδίας, το 1982, 1993 και το 1998.

Η αθλητιατρική δραστηριότητα της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου, ανεγνωρίστηκε και αναγνωρίζεται διεθνώς, με επιστέγασμα την εκλογή μελών της, στα Εκτελεστικά Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Αθλητιατρικής Ομοσπονδία (Αντιπροεδρία), και Διεθνούς Αθλητιατρικής Ομοσπονδίας (FIMS) {Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και Επιτροπών}.

 

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

 

Απρίλιος 2007